Kontakt

|

Adress:
Östersund Flygklubb
Box 237
831 23 ÖSTERSUND

Telefon i klubbstugan: 063-701 13 89

Mail:

Skolning:

Bankgiro:
772-1764

Vice Ordförande: Johannes Collin 070-660 00 01,
Sekreterare: Christer Strömstedt, 0730-789381,
Kassör: Uno Kallström, 070-567 54 66,
Teknisk ansvarig: Bertil Andersson, 070-6737330, 
Flyglärare: Kjell-Åke Jonsson, 070-522 29 07,

 

Flygklubben har två anställda på klubben som kan nås via klubbstugans telefon.
De sköter mycket av det praktiska, såsom snöskottning, gräsklippning och andra underhållsuppgifter.